2014-12-23

Tveksamma byggen på webben

Hur kan det ha blivit så här, när arkitekter är experter på interaktiv design – om än i fysisk form – som man enkelt ska kunna navigera sig fram igenom? En samverkan mellan estetik och funktionalitet är vad de ska ha koll på bättre än de fl esta. Vad säger arkitekten själv? Bodi Karlman på 2BK Arkitektur i Stockholm ser flera kombinerade anledningar.
 

– Arkitekter är mångsysslare, så de är nog ofta ganska besvärliga som beställare av hemsidor, om de inte gör dem själva. De vill vara med och påverka, samtidigt som de inte riktigt har koll på sånt. Det skulle kunna vara en förklaring till exempelvis alla flashsidor. Hemsidor kan också vara gamla eftersom det inte fi nns så starka ekonomiska incitament för att strukturera om dem; de flesta ser nog inte hemsidan som det viktigaste sättet att skaff a uppdrag på; det sker ofta genom upphandlingar, tävlingar, renommé och kontakter.

Tendensen att vara för abstrakt på webben tror Bodi är länkat till branschens självbild.
 

– Den grejen är inte bara ett problem med hemsidor utan även med viss arkitektur; det kan finnas en kultur där det ses ned på det enkla och tydliga. Fast det gäller förstås fl era skrån; man använder sig av svåra begrepp för att visa sin tillhörighet. Svenska arkitekter visar detta tydligt genom att uttala ”arkitektur” på ett annat sätt än de flesta andra i landet.
[---]
Ett genomgående drag på många firade arkitekters hemsidor är en terminologi och ett visuellt språk som framstår som intern, och som därmed talar till andra arkitekter mer än till potentiella kunder. Ett exempel är Japansk-brittiska byrån Ushida Findlay, vars icke-linjära och surrealistiska byggnadsverk i vissa fall skulle tjäna på att förklaras på ett ännu mer förenklande sätt, istället för att  intellektualiseras. Det anknyter till det Bodi Karlman talar om gällande en medveten ”svårhet”. Men också en utspridd benägenhet till inbördes beundran.

Ur Tveksamma byggen på webben av Erik Augustin Palm, i RUM nr 154, sid 112f.  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar