2014-08-30

Vi har i princip redan marknadshyror i nyproduktionen, Göran Hägglund.


Enligt Boverket så har vi i princip redan marknadshyror på nybyggda hyresrätter: 
År 2006 kompletterades bruksvärdessystemet med presumtionshyror vid nyproduktion – en förändring som ger fastighetsägare möjlighet att ta ut marknadshyror för nyproducerade lägenheter under en undantagsperiod.
Denna period sattes först till 10 år men har senare förlängts till 15 år. Även om det kan råda viss osäkerhet om vad som kommer att hända när undantagsperioden är slut är det fullt möjligt att presumtionshyror nu har lett till att bruksvärdessystemet inte längre begränsar nyproduktionen. Ett annat sätt att uttrycka saken skulle eventuellt kunna vara: Marknadshyra har införts i nyproduktionen.
ur Bostadsbristen och hyressättningssystemet, Boverket 2013, s 6
Ändå har Göran Hägglund gått ut stort med "fri hyressättning på nya hyresrätter"

– Inte för det bestånd som redan existerar. Däremot finns det skäl att fundera för bostäder som ännu inte är byggda. Går det att hitta vägar för nyproduktion? Om man tänker sig att när man bygger nya lägenheter skulle få pröva med en fri hyressättning skulle det bli intressant att se effekterna av detta.
En fri hyressättning på nya bostäder skulle vara intressant att prova, intervju med Göran Hägglund i dn.se 2014-06-12
En snabb sökning på nyproduktion hos bostadsförmedlingen gav följande exempel: En tvåa om 64 kvm i Norra Djurgårdsstaden vill det kommunala bostadsbolaget ha 12 544 kronor i månaden för. För detta krävs en årsinkomst om minst 460 000 och ca 5 års kötid.Skärmdump från bostadsförmedlingens hemsida

Byggherrarna behöver inte marknadshyror på nyproduktion; de har ju i princip redan det.

1 kommentar:

  1. Ja, det kom ju en lag-revision år 2010. Det kallas "presumtionshyra" och ska bli mycket intressant att se vad som händer sedan, efter 15 år från nyproduktion...
    CITAT*anses som skälig, om...4. det inte har förflutit mer än femton år sedan den första bostadshyresgästen tillträdde lägenheten
    *SlutCITAT, länk till Jordabalkens 12:e kapitel par55c:
    https://lagen.nu/1970:994#K12R16

    SvaraRadera