2014-02-10

Lätt att hitta...

Albano 2020. Skogen faller in över gångvägarna. Man vet inte vad som finns bakom nästa krök om man inte redan varit där. Tur att staden kompenserat för detta genom att ansa parken minutiöst. Och inte minst genom att satsa på ordentlig gatubelysning.
Stadsplanen föreslår alltså inte bara oekonomiska byggnadskroppar av planestetiska skäl. Den gör  det också svårt för folk att hitta. Men bara för att man lagt ner några år på ett gestaltningsprogram så måste man ju inte följa det. Se bara på hur det gick i Hagastaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar