2013-11-09

Förbi Stockholm på stockholmarnas bekostnad

Enligt riksdagens utredningstjänst kommer Förbifart Stockholm att kosta 44 736 miljoner kronor i 2009 års prisnivå.(1) Detta kommer till 80% att finansieras av trängselskatter.(2) Alltså är 35 789 miljoner i trängselskatt vikta för förbifarten.

Trängselskatten har genererat 1 987 miljoner på sex år i 2009 års prisnivå.(3) Det är 331 miljoner om året. Det betyder att det skulle ta 108 år för trängselskatten att finansiera sin del av förbifarten i nuvarande takt - om alla trängselavgifter gick till förbifarten.(4)

Trängselskatt: Fördelning av intäkternas användning 2008-2013 (1 987 miljoner kronor):


Hur får vi den här kalkylen att gå ihop? Tappra försök har gjorts med förslag på högre trängselavgifter, förslag på att ta ut trängselavgift på fler ställen som exempelvis på Essingeleden och Västerbron,(5) och genom att räkna med kraftiga ökningar i biltrafik. Vilket paradoxalt nog antagligen skulle göra förbifarten otillräcklig.

Finansborgarrådet Sten Nordin (M) har sagt att "Vi kommer aldrig att bli partiet som säger "Usch, åker du bil?"".(6) Visserligen verkar den här idén med förbifarten leda till ett ökat antal bilister, och därmet kanske också fler potentiella moderater, men frågan är om det verkligen är en så bilvänlig politik man för. Ska bilburna stockholmare behöva betala för en väg som går förbi Stockholm? I hundra år?

Om jag vore stockholmare, moderat och bilist skulle jag nog fundera en extra gång innan jag gav mitt parti en röst i nästa val. Nu har jag ju inte ens körkort. Men det är inte annat än att man oroar sig för att det här glädjekalkylsprojektet kommer att få stora konsekvenser inte bara för bilisternas, utan även för stadens ekonomi.

Finns det verkligen inte någon annan lösning?


1 Slutredovisning Förbifart Stockholm- Kostnader; PM 2013-05-02 Dnr 2013:64, Riksdagens utredningstjänst, 2013
2 E4 Förbifart Stockholm, Trafikverket, broschyr 2013

3 Så används trängselskatten i Stockholm, Trafikverkets hemsida i maj 2013
4 Egentligen ska bara ca 80% av trängselskatten tänkt att gå till förbifarten, se trafikverkets hemsida ovan
5 ...men inte på förbifarten, gud förbjude
6 Intervju i Dagens Nyheters Stockholmsbilaga 2013-08-17. Inte publicerat på nätet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar