2016-06-15

Marknaden och byggreglerna, ett exempel

Hanne Kjöller skriver i DN den 13 juni att Ikano Bostad inte får bygga som de vill, och att byggregler gör att deras 2:a på 44 kvm som det verkar nästan per automatik växer till en koloss om 64 kvm, utan att lägenheten verkar ha blivit nämnvärt bättre. Ikano Bostad ska förstås vara glada över att ha fått så mycket media på något som de inte ens har verkat publicera på internet.

Som tur är har Byggindustrin varit lite noggrannare än DN och publicerat planer av de tänkta lägenheterna. Detta gör att vi kan punkt för punkt granska förstoringen/fördyrningen som den ter sig enligt Fredrik Anheim, produktionschef på Ikano Bostad som intervjuas i Byggindustrin:
En av författaren lätt modifierad version som följer gällande lagstiftning. 44 kvm.

Krav på kapphylla med fritt mått 1700 millimeter framför.
Det står i BBR att det ska finnas entréutrymme med plats för ytterkläder m.m., men det står inte att detta måste vara i form av en kapphylla. Om man nu vill ha en kapphylla så ska utrymmet för den vara 1700 mm inklusive själva hatthyllan enligt svensk standard. Hallen i Ikanos exempel måste alltså bli 3 dm bredare. Om man flyttar köket 3 dm så blir hallen 0,8 kvm större och kravet uppfylls.

Krav på utrymme framför standarddörr vid passager.
Ska man svänga in i ett rum från en korridor med rullstol behöver korridoren vara 1,2 m bred. Ikanos är bara ca 1 m bred. Som tur är kan sovrumsväggen flyttas 2 dm. Detta är den enskilt viktigaste ändringen för att göra Ikano Bostads lägenhet tillgänglig för rullstolsburna.

Krav på åtkomst till tvättmaskin och torktumlare.
Kravet i BBR 3:22 är att det ska finnas ”utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt om gemensam tvättstuga saknas”. Ikano hade kunnat välja att ha en tvättstuga. Om inte det är ett alternativ så hade de kunnat välja att ha en tvättmaskin med torkfunktion.

Krav på betjäningsyta i sovrum.
Enligt svensk standard behöver ett rum med en dubbelsäng vara 3x3,7m stort. Men ett sådant rum behövs inte om lägenheten är mindre än 55 kvm. Om lägenheten är 44 så kan man ha en enkelsäng. Sedan kan Ikano välja att rita rummet så stort att det får plats en dubbelsäng ändå – med valfria mått, bara kravet på enkelsäng uppfylls. BBR förbjuder inte två personer att bo i en lägenhet som är utformad för en.

Detaljerade krav på längder för olika delar av köksinredning.
I BBR 3:212 står det att ”Dimensionerande mått och inredningslängder som är lämpliga vid utformningen av bostaden finns i SS 91 42 21.” Detta innebär att Ikano Bostad kan försöka visa att ett kök är lämpligt som är mindre än de 3,4m (+ 6dm för kompletteringar) som rekommenderas av SIS. Eller så kan de sätta kyl/frys med ryggen mot badrummet, så får det hela plats inom befintliga mått.

Krav på möjlighet att avskilja kök från vardagsrum för lägenheter över 55 kvadratmeter.
Detta krav är inte tillämpligt, eftersom lägenheten inte behöver växa i den utsträckning som Ikano vill påskina.

Krav på tyst sida för 50 procent av bostadsrummen i lägenheter över 35 kvadratmeter.
Detta är ett viktigt ämne, och man har precis lättat på kraven för små lägenheter. Forskning visar att buller är en stor hälsorisk. Ikano Bostad behöver en bra arkitekt som kan lösa bullerproblematiken för bostadshus i bullerutsatta lägen.

Krav på tillgänglighet vid förvaring. Exempelvis anses inte skjutdörrsgarderober var flyttbara ur tillgänglighetssynpunkt, medan separata garderober betraktas som flyttbara.
Ikano Bostad får helt enkelt använda sig av fasta garderober, eftersom de är lättare att flytta.

Ikano visar tydligt att brist på flexibilitet gentemot byggreglerna genererar större lägenheter. Men däremot lyckas de inte visa att det inte går att bygga yteffektivt inom gällande regelverk. Och DN och Byggindustrin repeterar oreflekterat Ikano Bostads historia. Det kanske är fel på byggreglerna - men här har man i alla fall inte lyckats övertyga i sitt försök att smutskasta dem. 

Detta är förstås ett exempel på att marknaden vill ha så fria spelregler som möjligt. Det ligger i dess intresse att försöka.Ikano Bostads förstorade/fördyrade lägenhet i Byggindustrin


Länkar: 


http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/regelverk-hindrar-ikanos-byggplaner-23418

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar