2012-06-18

På din bakgård – en Söderortsvision

År 2005 genomförde Apart arkitekter, som jag var en del av, en utställning kallad På din bakgård – en Söderortsvision. Den sammanfattade idéer om stadsbyggnad som vi diskuterade oss fram till under vår tid som studenter på KTH. Intressant är att den förebådade en del senare stadsbyggnadstendenser dels nätverket YIMBY, som några år senare tog vid i samma på din bakgård-anda, och dels Stockholms nyligen antagna översiktsplan, Promenadstaden, som liksom vårt projekt betonar vikten av gatunät som fungerar för flera trafikslag, och då särskilt för fotgängare.

Vi bjöd in och presenterade projektet för allmänhet och politiker, men tyvärr har utställningen inte varit tillgänglig på internet förrän nu (eftersom det inte var så lättanvänt på den tiden). Under årens lopp har vi fått en del förfrågningar om materialet, och vidare har det refererats till det i olika sammanhang, så därför har vi nu publicerat merparten av det på en hemsida:

sites.google.com/site/apartarkitektur/

I mina ögon är det fortfarande i stora delar aktuellt för dagens debatt om framtidens Stockholm.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar